"משפחה היא אחת מיצירות המופת של הטבע." ג'ורג סנטיאנה
"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" יגאל אלון
"לזכור את העבר, לחיות את ההווה ולהאמין בעתיד" אבא קובנר